เอื่อย

ภาษาอังกฤษ


adv slowly
คำอธิบาย: ตามสบายไม่รีบร้อน
ความหมายเหมือนกับ: เอื่อยๆ , เฉื่อยๆ , เรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: leisurely , unhurriedly , tardily , dilatorily , sluggishly
ตัวอย่างประโยค: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน