เอาอย่าง

ภาษาอังกฤษ


v imitate
ความหมายเหมือนกับ: เลียนแบบ , ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: follow
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้