เอาอย่าง

ภาษาอังกฤษ


v imitate
ความหมายเหมือนกับ: เลียนแบบ , ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: follow
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้

คำที่มี "เอาอย่าง" ในคำ


การเอาอย่าง n imitation
ความหมายเหมือนกับ: การเลียนแบบ , การลอกแบบ , การลอกเลียน , การทำตาม
ตัวอย่างประโยค: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top