เห็นดีเห็นชอบ

ภาษาอังกฤษ


v approve of
คำอธิบาย: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดี , เห็นดีเห็นงาม , เห็นชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: favour , concur , agree with
ตัวอย่างประโยค: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top