เห็นชอบ

ภาษาอังกฤษ


v approve of
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดีเห็นชอบ , เห็นด้วย , เห็นดีเห็นงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: agree to , consent to , assent to , endorse
ตัวอย่างประโยค: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

คำที่มี "เห็นชอบ" ในคำ


เห็นดีเห็นชอบ v approve of
คำอธิบาย: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดี , เห็นดีเห็นงาม , เห็นชอบ
ตัวอย่างประโยค: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล

ความเห็นชอบ n resolution
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น

การเห็นชอบ n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การตกลง , การเห็นด้วยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top