เห็นคุณค่า

ภาษาอังกฤษ


v appreciate
คำอธิบาย: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เห็นค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: gratify , acknowledge
คำตรงข้าม: ไม่เห็นคุณค่า
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น

คำที่มี "เห็นคุณค่า" ในคำ


ไม่เห็นคุณค่า v depreciate
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รู้ค่า , ไม่รู้คุณค่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top