เหลือเฟือ

ภาษาอังกฤษ


v be ample
คำอธิบาย: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากเกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be superabundant , be superfluous , be excessive
ตัวอย่างประโยค: ลำพังไข่ดาวกับขนมกรอบแกรบก็เหลือเฟือแล้วสำหรับผม
adj ample
คำอธิบาย: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากเกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: superfluous , superabundant , excessive
ตัวอย่างประโยค: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย
adv amply
คำอธิบาย: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากเกิน , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: excessively
ตัวอย่างประโยค: เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึง เพราะเขามีให้แม่ใช้อย่างเหลือเฟือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top