เหลือเกิน

ภาษาอังกฤษ


adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยิ่ง , อย่างมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: very , awfully , exceedingly
ตัวอย่างประโยค: ปัญหานี้ซับซ้อนเหลือเกิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top