เหลือล้น

ภาษาอังกฤษ


adv excessively
คำอธิบาย: มากจนเกิน
ความหมายเหมือนกับ: เหลือเฟือ , เหลือหลาย , เหลือแหล่ , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: amply
คำตรงข้าม: ขาด , น้อย
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top