เหมือนเดิม

ภาษาอังกฤษ


adv as before
ความหมายเหมือนกับ: ดังเดิม , อย่างเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: still , as it was
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม