เหมือนกัน

ภาษาอังกฤษ


adv also
คำอธิบาย: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก
ความหมายเหมือนกับ: เช่นเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: as well , too , likewise , alike , same , similarly , identically
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน

คำที่มี "เหมือนกัน" ในคำ


ไม่เหมือนกัน v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top