เหมาะกับ

ภาษาอังกฤษ


v be appropriate
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะสมกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: proper , be compatible with
ตัวอย่างประโยค: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย

คำที่มี "เหมาะกับ" ในคำ


เหมาะกับมือ adv handily
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top