เหนือ

ภาษาอังกฤษ


adv over
คำอธิบาย: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
คำที่เกี่ยวข้อง: above , beyond , upon , on top of
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง
n north
คำอธิบาย: ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้หรือทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศเหนือ , ทิศอุดร
คำตรงข้าม: ทิศใต้
ตัวอย่างประโยค: ทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย 3 ส่วนคือทะเลน้อยซึ่งอยู่ตอนเหนือ ทะเลหลวงอยู่ตอนกลางและทะเลสาบอยู่ตอนบนใต้สุด
prep over
ความหมายเหมือนกับ: ข้างบน , บน
คำที่เกี่ยวข้อง: above , on , upon , on top of
คำตรงข้าม: ใต้
ตัวอย่างประโยค: ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้

คำที่มี "เหนือ" ในคำ


เหนือธรรมชาติ adj supernatural
คำอธิบาย: ที่แปลกไปจากหลักเหตุผลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
คำตรงข้าม: ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูง

เหนือศีรษะ adv overhead
คำอธิบาย: อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ
ความหมายเหมือนกับ: เหนือหัว
ตัวอย่างประโยค: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน

เหนืออื่นใด adv above all
ความหมายเหมือนกับ: เหนือสิ่งอื่นใด
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่ทำได้เลย เพราะคำประกาศิตของพ่อเขามีความสำคัญเหนืออื่นใด

เหนือชั้นกว่า v prevail over
คำอธิบาย: มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , เป็นต่อ , เหนือกว่า
คำตรงข้าม: เป็นรอง
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทีมอังกฤษเหนือชั้นกว่าต่อสู้มาก

เหนือคำบรรยาย adv beyond description
ตัวอย่างประโยค: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ

เหนือคำบรรยาย adv beyond description
ตัวอย่างประโยค: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ

เหนือสิ่งอื่นใด adv above all
คำอธิบาย: อย่างที่สำคัญมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค: การทำการใด ๆ ถ้ามีแต่เงินกับเทคโนโลยีแต่ขาดศรัทธาของประชาชนแล้วก็ทำไม่สำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันสงฆ์มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้นำ

เหนือหัว adv overhead

เหนือกว่า v prevail over
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , เป็นต่อ
คำตรงข้าม: เป็นรอง

เหนือกว่า v prevail over
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , ดีกว่า , เหนือชั้นกว่า
คำตรงข้าม: เป็นรอง

เหนือกว่า v have advantage over
ความหมายเหมือนกับ: เป็นต่อ , ดีกว่า , เหนือชั้นกว่า

เหนือสุด adj uppermost
ความหมายเหมือนกับ: ข้างบนสุด
คำตรงข้าม: ล่างสุด , ใต้สุด

ภาคเหนือ n the northern part
คำอธิบาย: บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
คำตรงข้าม: ภาคใต้
ตัวอย่างประโยค: การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ n northwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ , ทิศอาคเนย์
ตัวอย่างประโยค: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรี

เกาหลีเหนือ n North Korea
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศเกาหลีเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ

ขึ้นเหนือล่องใต้ v be always on a journey
คำอธิบาย: เดินทางไกลไปยังที่ต่างๆ เป็นประจำ
ตัวอย่างประโยค: พนักงานขายอย่างเขาต้องขึ้นเหนือล่องใต้อยู่เป็นประจำ

ขั้วโลกเหนือ n North Pole
คำอธิบาย: บริเวณปลายสุดของแกนโลกที่มีละติจูด 90 องศาเหนือ
คำตรงข้าม: ขั้วโลกใต้
ตัวอย่างประโยค: เขาพาเรือลำใหญ่มุ่งหน้าไปยังขั้วโลกเหนืออย่างภาคภูมิใจ

ความเหนือกว่า n superiority
คำอธิบาย: การที่มีอำนาจหรืออยู่ในฐานะที่สูงกว่าสิ่งอื่น เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
ตัวอย่างประโยค: การขยายตัวของทั้งจักรวรรดิเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีก็คือ การใช้ความเหนือกว่าทางพลังอำนาจรัฐ ทหาร ข่าวสารของตน

อำนาจเหนือธรรมชาติ n supernatural power
ความหมายเหมือนกับ: พลังเหนือธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์นีแอนเดอธัลเป็นมนุษย์พวกแรกที่มีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ

แอตแลนติกเหนือ n North Atlantic
ตัวอย่างประโยค: เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรป ฝ่ายตะวันตกจึงตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือขึ้นมา

สายเหนือ n northern trail
คำอธิบาย: เส้นทางที่ไปทางตอนเหนือ
ตัวอย่างประโยค: เส้นทางที่จะไปยังสายเหนือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่

สาวเหนือ n northern girl
คำอธิบาย: ผู้หญิงที่เกิดและเติบโตอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: แฟนเขาเป็นสาวเหนือ ผิวขาวน่ารักเชียวแหละ

ตอนเหนือ n northern part
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเหนือ
คำตรงข้าม: ตอนใต้ , ภาคใต้
ตัวอย่างประโยค: ชาวทามังที่อยู่ทางตอนเหนือมีหลักยึดตามคัมภีร์ทางศาสนา

ตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: อีสาน
คำตรงข้าม: ตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากเป็นอันดันที่หนึ่งของประเทศไทย

ตะวันตกเฉียงเหนือ n Northwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ

ทวีปอเมริกาเหนือ n North America
ตัวอย่างประโยค: การบินไทยมีศักยภาพที่จะขยายเส้นทางบินสู่ทวีปอเมริกาเหนือ โดยการบินเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกสู่นครลอสแองเจลิส

ทิศเหนือ n North
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ทางเหนือ
คำตรงข้าม: ทิศใต้
ตัวอย่างประโยค: ทิศเหนือของไทยติดกับพม่า

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ n Northeast
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศอิสาน
คำตรงข้าม: ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: น้ำใต้ดินนี้มาจากทางเขาชวาลา ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางเหนือ n northern part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนเหนือ
คำตรงข้าม: ทางใต้
ตัวอย่างประโยค: เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากจังหวัดหนึ่งในทางเหนือของไทย

ชาวเหนือ n northerner
ความหมายเหมือนกับ: คนเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ตายายของเขาเป็นชาวเหนือ อยู่จังหวัดเชียงใหม่

ดาวเหนือ n North Star
คำอธิบาย: ดาวฤกษ์สุกใสดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดกับขั้วท้องฟ้าเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ดาวเหนือเป็นดาวประจำทิศเหนือ อยู่ห่างจากโลกจนแสงจากดาวเหนือต้องเดินทางเป็นเวลาถึง 500 ปีจึงจะมาถึงโลก

นอกเหนือ prep beyond
ความหมายเหมือนกับ: เหนือ
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ

นอกเหนือจาก prep besides
คำอธิบาย: นอกจาก, ไม่รวมถึง, ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนใหม่ไม่เคยทำนอกเหนือจากคำสั่ง

นอกเหนือจากนี้ conj besides
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบ ต่างๆ อย่างมากมาย

เมืองเหนือ n northland
คำอธิบาย: จังหวัดในภาคเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเหนือ
ตัวอย่างประโยค: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือ

สิทธิเหนือบุคคล n special right
คำอธิบาย: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ เหนือบุคคลอื่น

คนเหนือ n northerner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในภาคเหนือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ , คนภาคเหนือ
คำตรงข้าม: คนใต้
ตัวอย่างประโยค: คนเหนือมักให้ลูกหลานแต่งงานกับคนเหนือด้วยกัน

คนเหนือ n northerner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในภาคเหนือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ , คนภาคเหนือ
คำตรงข้าม: คนใต้
ตัวอย่างประโยค: คนเหนือมักให้ลูกหลานแต่งงานกับคนเหนือด้วยกัน

สิทธิเหนือบุคคล n special right
คำอธิบาย: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ เหนือบุคคลอื่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n the north-eastern part

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ n NATO

ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ n NAFTA

ประเทศเกาหลีเหนือ n North Korea

พลังเหนือธรรมชาติ n supernatural power

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
ความหมายเหมือนกับ: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

รังสีเหนือม่วง n ultraviolet

เจ้าเหนือหัว n king

สิทธิเหนือทรัพย์ n property right

ผู้อยู่เหนือ n leader
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้เป็นใหญ่ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , นาย , เจ้านาย , หัวหน้า

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ n NAFTA

คนภาคเหนือ n northerner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ
คำตรงข้าม: คนใต้

คนภาคเหนือ n northerner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ
คำตรงข้าม: คนใต้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top