เหนี่ยวรั้ง

ภาษาอังกฤษ


v dissuade someone from doing something
ความหมายเหมือนกับ: ชะลอ , ประวิง
คำที่เกี่ยวข้อง: deter , discourage , advise someone not to do something
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้