เสแสร้ง

ภาษาอังกฤษ


v pretend
คำอธิบาย: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
ความหมายเหมือนกับ: แสร้ง , แกล้ง , หลอกลวง , หลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: fake , simulate
คำตรงข้าม: จริงใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป

คำที่มี "เสแสร้ง" ในคำ


การเสแสร้ง n pretence
คำอธิบาย: การแกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การแสร้งทำ , การแกล้งทำ
ตัวอย่างประโยค: การเสแสร้งของหล่อนทำให้เขาตายใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top