เสือผู้หญิง

ภาษาอังกฤษ


n lecher
คำอธิบาย: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: fox
ตัวอย่างประโยค: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย