เสียใจ

ภาษาอังกฤษ


v be sad
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าสร้อย , โศกเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be unhappy , be mournful , be sorrowful
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง
v grieve
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: lament
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง
v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: ช้ำใจ , เศร้าโศก
adv sadly
ความหมายเหมือนกับ: สลด , ระทด , ทุกข์ใจ , เศร้าหมอง , โศกสลด , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrowfully , grievously , regretfully
คำตรงข้าม: สุข
v be sad
ความหมายเหมือนกับ: สลด , ระทด , ทุกข์ใจ , เศร้าหมอง , โศกสลด , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: be sorrowful , be grieved , regret , be depressed , be melancholic
คำตรงข้าม: สุข
v cry bitterly
ความหมายเหมือนกับ: โศกี , ร้องไห้ , คร่ำครวญ , อาดูร , เศร้าโศก , สลลดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: weep bitterly
v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บใจ , ระทมใจ , สะเทือนใจ , ปวดใจ , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel hurt , be sore at heart , distress
v feel sad
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel depressed , be melancholy , be down-hearted , be low-spirited , droop

คำที่มี "เสียใจ" ในคำ


ความเสียใจ n sorriness
ความหมายเหมือนกับ: ความเศร้าใจ
คำตรงข้าม: ความดีใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ

น่าเสียใจ adj regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าโศกเศร้า , น่าสะเทือนใจ , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง

น่าเสียใจ v be regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าโศกเศร้า , น่าสะเทือนใจ , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา
ตัวอย่างประโยค: น่าเสียใจมากที่เขาต้องมาตายทั้งที่อายุยังน้อยแบบนี้

เศร้าเสียใจ v sadden
ความหมายเหมือนกับ: หดหู่

ความเศร้าเสียใจ n sadness
ความหมายเหมือนกับ: ความสลดหดหู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top