เสียใจ

ภาษาอังกฤษ


v be sad
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าสร้อย , โศกเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be unhappy , be mournful , be sorrowful
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง
v grieve
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: lament
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง
v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: ช้ำใจ , เศร้าโศก
adv sadly
ความหมายเหมือนกับ: สลด , ระทด , ทุกข์ใจ , เศร้าหมอง , โศกสลด , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrowfully , grievously , regretfully
คำตรงข้าม: สุข
v be sad
ความหมายเหมือนกับ: สลด , ระทด , ทุกข์ใจ , เศร้าหมอง , โศกสลด , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: be sorrowful , be grieved , regret , be depressed , be melancholic
คำตรงข้าม: สุข
v cry bitterly
ความหมายเหมือนกับ: โศกี , ร้องไห้ , คร่ำครวญ , อาดูร , เศร้าโศก , สลลดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: weep bitterly
v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บใจ , ระทมใจ , สะเทือนใจ , ปวดใจ , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel hurt , be sore at heart , distress
v feel sad
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel depressed , be melancholy , be down-hearted , be low-spirited , droop