เสียคะแนน

ภาษาอังกฤษ


v lose a point
คำที่เกี่ยวข้อง: lose points
คำตรงข้าม: ได้แต้ม , ได้คะแนน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top