เสีย

ภาษาอังกฤษ


adv really
คำอธิบาย: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป
คำที่เกี่ยวข้อง: definitely
ตัวอย่างประโยค: กินเสีย จะได้รีบไป
v lose
คำอธิบาย: สิ้นสิ่งที่เคยอยู่ในครอบครอง
ความหมายเหมือนกับ: สูญเสีย
ตัวอย่างประโยค: ผมเสียเงินมามากพอแล้ว คราวนี้ขอเอาคืนบ้าง
v be rotten
คำอธิบาย: คุณภาพเลวหรือเลวลงจนใช้การไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: เน่า , บูด
คำที่เกี่ยวข้อง: be bad
ตัวอย่างประโยค: ลองดมดูสิว่าเสียหรือยัง ถ้าเสียก็ทิ้งไปไม่ต้องกินแล้ว