เสาเขื่อน

ภาษาอังกฤษ


n rafter
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ยึดเสาเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves