เสร็จสิ้น

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: เสร็จ , สำเร็จ , จบสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: finish , come to an end , terminate , be completed , be done , be over , conclude
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้