เสมอๆ

ภาษาอังกฤษ


adv regularly
คำอธิบาย: เกิดขึ้นเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: บ่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , normally , ordinarily , always , often
คำตรงข้าม: เป็นครั้งคราว
ตัวอย่างประโยค: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top