เสมอกัน

ภาษาอังกฤษ


v be balanced
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน
v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be equivalent to , be the same as
v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: พอๆ กัน , เท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be equivalent to , be comparable
v fit
ความหมายเหมือนกับ: สมกัน , เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be suitable , be proper , be appropriate
v fit
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะกัน , สมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be suitable , be proper , be appropriate
adj equal
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เท่าเทียมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: same , identical
คำตรงข้าม: แตกต่างกัน
adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน
adv even
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียมกัน , พอกัน , เท่าๆ กัน
คำที่เกี่ยวข้อง: equally , likely
v balance
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , ทัดเทียมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: equal

คำที่มี "เสมอกัน" ในคำ


ความเสมอกัน n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่ากัน , ความทัดเทียมกัน

ความเสมอกัน n equity
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียม , ความสมดุล , ความเสมอภาคค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top