เสนอราคา

ภาษาอังกฤษ


v bid
ความหมายเหมือนกับ: แจ้งราคา , แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: submit a tender , make an offer , tender