เศษเล็กเศษน้อย

ภาษาอังกฤษ


n odds and ends
คำอธิบาย: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: bits and pieces , oddments , remnants , scraps , bits
ตัวอย่างประโยค: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน