เศร้าซึม

ภาษาอังกฤษ


v be depressed
คำอธิบาย: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
ความหมายเหมือนกับ: ซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: be sad , be unhappy , be downhearted , be downcast , be despondent , be dispirited
ตัวอย่างประโยค: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน
adj depressed
คำอธิบาย: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
ความหมายเหมือนกับ: ซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: sad , unhappy , downhearted , downcast , despondent , dispirited , fed up
ตัวอย่างประโยค: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา