เวลากลางวัน

ภาษาอังกฤษ


n daytime
ความหมายเหมือนกับ: ตอนกลางวัน , กลางวัน
คำตรงข้าม: กลางคืน , ตอนกลางคืน , เวลากลางคืน
ตัวอย่างประโยค: ในพื้นที่นี้จะมีอากาศอบอ้าวในเวลากลางวันแต่ตอนกลางคืนจะมีลมพัดโชยมาบ้าง