เวร

ภาษาอังกฤษ


n retribution
คำอธิบาย: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: เวรกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: fate , misfortune , Nemesis
ตัวอย่างประโยค: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ
n turn
คำอธิบาย: รอบผลัดในหน้าที่การงาน
ความหมายเหมือนกับ: ผลัด
คำที่เกี่ยวข้อง: shift , duty
ตัวอย่างประโยค: ทุกเย็น ร้านจะอบอุ่นไปด้วยตำรวจที่ออกเวรแล้วและมาชุมนุมกันที่นี่