เล่ห์เหลี่ยม

ภาษาอังกฤษ


n stratagem
คำอธิบาย: วิธีการอันแยบยล
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , อุบาย , กลเม็ด , เล่ห์กล
คำที่เกี่ยวข้อง: cunning , craftiness , ruse , trick
ตัวอย่างประโยค: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้

คำที่มี "เล่ห์เหลี่ยม" ในคำ


ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าเล่ห์ , คนเจ้ามารยา

ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์ , เจ้ามารยา , คนเล่นกล

มีเล่ห์เหลี่ยม adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อตรง , ไม่ซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top