เล็กๆ น้อยๆ

ภาษาอังกฤษ


adj trivial
ความหมายเหมือนกับ: จุกจิก , ขี้ประติ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: trifling , picayune
คำตรงข้าม: สำคัญ
adj trifling
ความหมายเหมือนกับ: จุกจิก , เบ็ดเตล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: fragmentary , piecemeal , trivial
adj small
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ใหญ่โต
คำที่เกี่ยวข้อง: insignificant , little
adj small
ความหมายเหมือนกับ: กระจุกกระจิก
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , trifling , worthless
adv a little bit
คำที่เกี่ยวข้อง: a bit , a few , some
adv a little bit
คำที่เกี่ยวข้อง: a bit , a few , some
v be tiny
ความหมายเหมือนกับ: กระจุ๋มกระจิ๋ม , น่าเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: be very small , be wee , be teeny , be diminutive
คำตรงข้าม: ใหญ่โต , มหึมา , มโหฬาร