เลือดออกข้างใน

ภาษาอังกฤษ


v flow inside
ความหมายเหมือนกับ: เลือดตกใน , เลือดไหลข้างใน
คำที่เกี่ยวข้อง: bleed internally , have internal bleeding , have an internal hemorrhage
คำตรงข้าม: ออกมาข้างนอก