เลือกสรร

ภาษาอังกฤษ


v select
คำอธิบาย: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ
ความหมายเหมือนกับ: คัดเลือก , เลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: pick out , choose , assort , cull from
ตัวอย่างประโยค: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ