เลือก

ภาษาอังกฤษ


v choose
คำอธิบาย: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: เลือกสรร , คัด , คัดเลือก , เลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: select , pick , assort , elect
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน