เลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: ลักษณะอาการที่เบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหลีก
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: evade , be evasive
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนชอบฟังสิ่งที่สนับสนุนความคิดของตน และเลี่ยงข้อมูลที่ขัดกับทัศนคติของตน