เลิศเลอ

ภาษาอังกฤษ


adj superb
คำอธิบาย: ที่ยอดเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เยี่ยม , เลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: perfect , splendid , excellent , magnificent , superior , marvelous
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนประเภทที่เห็นฝรั่งเป็นคนวิเศษเลิศเลอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

คำที่มี "เลิศเลอ" ในคำ


สวยเลิศเลอ v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยหยาด , สวยเลิศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top