เลิศล้ำ

ภาษาอังกฤษ


adj superior
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ
คำที่เกี่ยวข้อง: greater , higher , surpassing , grander , better , unrivalled


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top