เลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj excellent
คำอธิบาย: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เยี่ยม , เลิศเลอ
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , perfect , splendid , marvelous , wonderful
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา