เลิกกัน

ภาษาอังกฤษ


v terminate (the relationship)
คำอธิบาย: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , เลิกร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon/desert (one´s wife or husband)
คำตรงข้าม: คบกัน
ตัวอย่างประโยค: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก