เลวทราม

ภาษาอังกฤษ


v be bad
ความหมายเหมือนกับ: เลว , ชั่ว , ต่ำ , น่ารังเกียจ , น่าอดสู , น่าอัปยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: be evil , be wicked
ตัวอย่างประโยค: เขาเลวทรามแค่ไหนที่อาศัยบารมีพ่อเกะกะระรานชาวบ้าน
adj bad
ความหมายเหมือนกับ: เลว , ชั่ว , ต่ำ , น่ารังเกียจ , น่าอดสู , น่าอัปยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , wicked , base , vicious
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย
adv basely
ความหมายเหมือนกับ: เลว , ชั่ว , ต่ำ , น่ารังเกียจ , น่าอดสู , น่าอัปยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: viciously , wickedly
ตัวอย่างประโยค: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม