เลว

ภาษาอังกฤษ


adj bad
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำ , ทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: base , vile , evil , wicked
ตัวอย่างประโยค: หากเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลว เราก็จะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย
v be bad
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำ , ทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: be sinful , be wicked
ตัวอย่างประโยค: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ