เร่งรีบ

ภาษาอังกฤษ


v hasten
ความหมายเหมือนกับ: รีบเร่ง , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hurry , rush
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: รีบเร่ง , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily
ตัวอย่างประโยค: การก่อสร้างเป็นไปอย่างเร่งรีบ