เร็วๆ นี้

ภาษาอังกฤษ


adv recently
adv soon
ความหมายเหมือนกับ: ไม่นาน
คำที่เกี่ยวข้อง: soon after , in a short time , in a while , shortly , forthwith , presently , quickly