เรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n subject matter
คำอธิบาย: ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: matter , story , affair , thing
ตัวอย่างประโยค: ความเจ็บปวดในเรื่องความหิวกระหาย เป็นเรื่องที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมที่เข้าหา
n trouble
ความหมายเหมือนกับ: กรณี , ความ , ข้อความ , เนื้อความ , คดี , เหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: quarrel , matter , problem , disturbance , case
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายบ้านนั้นมีเรื่องกับคนอื่นไม่เว้นแต่ละวัน

คำที่มี "เรื่อง" ในคำ


เรื่องขี้ผง n trifle
คำอธิบาย: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องเล็กน้อย , เรื่องหยุมหยิม , เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องเล็ก
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต
ตัวอย่างประโยค: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง

เรื่องใหญ่ n important event
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสำคัญ
คำตรงข้าม: เรื่องเล็ก
ตัวอย่างประโยค: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน

เรื่องไร้สาระ n trivial matter
คำอธิบาย: เรื่องที่ไม่สำคัญ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องไม่สำคัญ
คำตรงข้าม: เรื่องมีสาระ , เรื่องสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย

เรื่องอื้อฉาว n scandal
คำอธิบาย: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย

เรื่องส่วนตัว n private matter
คำอธิบาย: เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องส่วนบุคคล , เรื่องเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร

เรื่องเล่า n story
คำอธิบาย: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก

เรื่องเสียหาย n harm
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเสื่อมเสีย
คำตรงข้าม: เรื่องดีงาม
ตัวอย่างประโยค: การแพ้ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างบราซิลไม่ใช่เรื่องเสียหาย

เรื่องเล็ก n trifle
คำอธิบาย: เรื่องง่าย
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องกล้วยๆ , เรื่องง่ายๆ , เรื่องหมูๆ
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้

เรื่องเล็ก n trifle
คำอธิบาย: เรื่องไม่สำคัญ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ผง , เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ

เรื่องลึกลับ n mystery story
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้

เรื่องสั้น n short story
คำอธิบาย: บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นอกจากการทำกิจการของบ้านเมืองแล้ว ท่านยังเอาใจใส่ในงานขีดเขียนอีกด้วย เช่น ทำหนังสือพิมพ์ เขียนเรื่องสั้น

เรื่องเก่าแก่ n old story
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแก่จนผมเกือบจะลืมมันเสียสนิท

เรื่องขบขัน n comic story
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องตลก , เรื่องขำขัน
คำตรงข้าม: เรื่องเศร้าโศก , เรื่องโศกเศร้า
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ

เรื่องฉุกเฉิน n emergency
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเร่งด่วน
ตัวอย่างประโยค: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน

เรื่องด่วน n urgency
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ

เรื่องตลก n joke
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขบขัน , เรื่องขำขัน
คำตรงข้าม: เรื่องเศร้าโศก , เรื่องโศกเศร้า
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง

เรื่องบันเทิง n entertainment
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสนุก
คำตรงข้าม: เรื่องเครียด , เรื่องซีเรียส
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม

เรื่องเบาสมอง n light matter
หน่วยนับ: เรื่อง
คำตรงข้าม: เรื่องหนักสมอง
ตัวอย่างประโยค: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย

เรื่องย่อ n synopsis
คำอธิบาย: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
หน่วยนับ: เรื่อง
คำตรงข้าม: เรื่องขยาย , เรื่องเต็ม
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้

เรื่องราว n story
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน

เรื่องสำคัญ n important matter
คำอธิบาย: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน

เรื่องเหลวไหล n nonsense

เรื่องจำเป็น n case of necessity

เรื่องซ้ำรอย n rehappened history

เรื่องขี้ประติ๋ว n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเล็กน้อย , เรื่องหยุมหยิม , เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องเล็ก
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต

เรื่องเล็กน้อย n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องหยุมหยิม , เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องเล็ก
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต

เรื่องหยุมหยิม n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องเล็กน้อย , เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องเล็ก
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต

เรื่องจิ๊บจ๊อย n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องเล็กน้อย , เรื่องหยุมหยิม , เรื่องเล็ก
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต

เรื่องเลวร้าย n badness

เรื่องผิดปกติ n abnormality

เรื่องสุดวิสัย n impossibility
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเหลือวิสัย

เรื่องเหลือเชื่อ n incredibility

เรื่องแปลกใหม่ n new matter

เรื่องดีงาม n good

เรื่องต้องห้าม n prohibition
ความหมายเหมือนกับ: ของต้องห้าม

เรื่องไม่สำคัญ n trivial matter
คำตรงข้าม: เรื่องมีสาระ , เรื่องสำคัญ

เรื่องฉาวโฉ่ n scandal

เรื่องเศร้า n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องโศกเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

เรื่องโศกเศร้า n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

เรื่องส่วนบุคคล n private matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเฉพาะบุคคล

เรื่องเฉพาะบุคคล n private matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องส่วนบุคคล

เรื่องเสื่อมเสีย n harm
คำตรงข้าม: เรื่องดีงาม

เรื่องจิ๊บจ๊อย n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องกล้วยๆ , เรื่องง่ายๆ , เรื่องหมูๆ
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องกล้วยๆ n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องง่ายๆ , เรื่องหมูๆ
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องง่ายๆ n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องกล้วยๆ , เรื่องหมูๆ
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องหมูๆ n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องกล้วยๆ , เรื่องง่ายๆ
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องขี้ประติ๋ว n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ผง , เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องเล็กน้อย n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ผง , เรื่องขี้ประติ๋ว
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่

เรื่องขำขัน n comic story
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องตลก
คำตรงข้าม: เรื่องเศร้าโศก , เรื่องโศกเศร้า

เรื่องเร่งด่วน n emergency

เรื่องขำขัน n joke
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขบขัน
คำตรงข้าม: เรื่องเศร้าโศก , เรื่องโศกเศร้า

เรื่องสนุก n entertainment
คำตรงข้าม: เรื่องเครียด , เรื่องซีเรียส

เรื่องราชการ n official issue

เรื่องประกอบ n unimportant matter
ความหมายเหมือนกับ: รายละเอียดปลีกย่อย , รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย

เรื่องเบ็ดเตล็ด n trifles
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องหยุมหยิม , เรื่องเล็กน้อย

เรื่องหยุมหยิม n trifles
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเบ็ดเตล็ด , เรื่องเล็กน้อย

เรื่องเล็กน้อย n trifles
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเบ็ดเตล็ด , เรื่องหยุมหยิม

เรื่องธรรมดา n ordinary
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องปกติ

เรื่องปกติ n ordinary
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องธรรมดา

เรื่องเบ็ดเตล็ด n detail
ความหมายเหมือนกับ: รายละเอียด

เรื่องเดิม n source
ความหมายเหมือนกับ: เหตุเดิม , เค้าเดิม , ที่เกิด

เรื่องเดิม n cause
ความหมายเหมือนกับ: ที่มา

เรื่องจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง

เรื่องเล็กน้อย n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต

เรื่องเล็กน้อย n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต

ผู้เล่าเรื่อง n narrator
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเล่าเรื่อง , ผู้เล่า , คนเล่า
คำตรงข้าม: ผู้ฟัง , คนฟัง
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ

รู้เรื่องราว v know
ความหมายเหมือนกับ: ทราบเรื่องราว
ตัวอย่างประโยค: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย

เป็นเรื่อง v get into trouble
คำอธิบาย: เป็นเหตุลุกลาม
ความหมายเหมือนกับ: เกิดเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที

สร้างเรื่อง v make up
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเรื่อง , แต่งเรื่อง , ปั้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น

แส่หาเรื่อง v make trouble
คำอธิบาย: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แกว่งเท้าหาเสี้ยน , หาเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย

หัวเรื่องย่อย n sub-title
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ จากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: เรื่อง, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อย่อย
คำตรงข้าม: หัวเรื่องใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ผู้สอนควรเสนอหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ก่อน

เกิดเรื่อง v there is trouble
คำอธิบาย: มีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: เกิดเหตุ
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่สอดคล้องของหน่วยงาน

กุเรื่อง v cook up
คำอธิบาย: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเรื่อง , แต่งเรื่อง , ยกเมฆ , มดเท็จ
ตัวอย่างประโยค: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน

มีเรื่อง v get into trouble
คำอธิบาย: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: มีเรื่องมีราว
คำตรงข้าม: ปรองดอง , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง

หัวข้อเรื่อง n topic
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
หน่วยนับ: หัวข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด

ได้เรื่องได้ราว v make it
คำอธิบาย: เป็นหลักเป็นฐานหรือดีขึ้น, มีแก่นสาระมากขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเธอได้เรื่องได้ราวขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หลังจากที่ไปเรียนกวดวิชามา

ตามเรื่องตามราว adv naturally
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ตัวอย่างประโยค: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที

ไม่ได้เรื่อง v ineffectually
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกที

ไม่เป็นเรื่อง adv nonsensically
ความหมายเหมือนกับ: ไร้สาระ , ไม่เป็นเรื่องเป็นราว
ตัวอย่างประโยค: เรื่องโยกย้ายกันในกระทรวงในกรมในกองทำกันอย่างไร้สาระไม่เป็นเรื่อง

วันมะเรื่องนี้ n three days from today
คำอธิบาย: วันถัดจากมะรืน
ความหมายเหมือนกับ: มะเรื่อง , มะเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค: วันมะเรื่องนี้แล้วที่แกจะหมดอายุราชการ หมดภาระหน้าที่การสอนนักเรียนแล้ว

รู้เรื่อง v understand
ความหมายเหมือนกับ: เข้าใจ
คำตรงข้าม: ไม่รู้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน

เล่าเรื่อง v relate
คำอธิบาย: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
ความหมายเหมือนกับ: เล่า
ตัวอย่างประโยค: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ

มะเรื่อง n two days after tomorrow
คำอธิบาย: วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: พ่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะเรื่องนี้

เนื้อเรื่อง n plot
คำอธิบาย: สาระของเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ

ดำเนินเรื่อง v run
คำอธิบาย: ทำให้เรื่องราวเป็นไปตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: เดินเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องนี้ดำเนินเรื่องสอดคล้องต้องกันโดยตลอดนับแต่ต้นจนจบ

แก่นเรื่อง n theme
ความหมายเหมือนกับ: สาระสำคัญ , จุดสำคัญ , สาระ
ตัวอย่างประโยค: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง

เค้าโครงเรื่อง n plot
คำอธิบาย: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โครงเรื่อง , เค้าเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ

เค้าเรื่อง n plot
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โครงเรื่อง , เค้าโครง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง

โครงเรื่อง n plot
คำอธิบาย: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง , พล็อตเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก

มีเรื่องมีราว v get into trouble
คำอธิบาย: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: มีปัญหา , ทะเลาะวิวาท , มีเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากให้น้องชายมีเรื่องมีราวกับมัน

เป็นเรื่องเป็นราว adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นงานเป็นการ , เป็นการเป็นงาน , เอาจริงเอาจัง
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง

สืบสาวราวเรื่อง v trace
คำอธิบาย: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: สืบเสาะ , สืบ , สืบสาว , สืบสวน
ตัวอย่างประโยค: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด

เดินเรื่อง v proceed
คำอธิบาย: เริ่มกล่าวเนื้อเรื่องเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินเรื่อง , ดำเนินเนื้อเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์จีนมักเดินเรื่องเร็ว

เดินเรื่อง v arrange business with somebody
ความหมายเหมือนกับ: จัดการ , ติดต่อ , วิ่งเต้น
ตัวอย่างประโยค: เธอเดินเรื่องการซื้อที่ดินให้เจ้านาย

ได้เรื่อง v know
ความหมายเหมือนกับ: รู้เรื่อง , ทราบเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เราได้เรื่องทั้งหมดจากนักข่าว

ตับเรื่อง n themes of lyrics
คำอธิบาย: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
หน่วยนับ: ชุด, ตับ
ความหมายเหมือนกับ: ตับเพลงเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย

ตับเรื่อง n themes of lyrics
คำอธิบาย: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
หน่วยนับ: ชุด, ตับ
ความหมายเหมือนกับ: ตับเพลงเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย

แต่งเรื่อง v invent a story
คำอธิบาย: คิดเรื่องขึ้นเอง
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นเรื่อง , ยกเมฆ , ปั้นน้ำเป็นตัว
ตัวอย่างประโยค: คาโปนแต่งเรื่องขึ้นว่า เขาเคยได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นทหารไปรบในสงครามโลก

ท้องเรื่อง n subject matter
คำอธิบาย: เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เป็นลักษณะการแสดงแบบละครตะวันตก

เฉพาะเรื่อง adv particularly
ตัวอย่างประโยค: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ

ชื่อเรื่อง n title
ความหมายเหมือนกับ: ชื่อ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตั้งชื่อเรื่องของหนังเรื่องนี้

การแต่งเรื่อง n writing a story
ความหมายเหมือนกับ: การปั้นเรื่อง , การเขียนเรื่อง , การสร้างเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การแต่งเรื่องบางเรื่องในนวนิยายเกิดจากความเพ้อฝันของผู้เขียน

ก่อเรื่อง v make trouble
ความหมายเหมือนกับ: สร้างปัญหา
ตัวอย่างประโยค: พวกอันธพาลในซอยชอบก่อเรื่องไม่เว้นวัน

การดำเนินเรื่อง n continuity
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นทุกที

จบเรื่อง v end
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นเรื่อง , หมดเรื่อง

ต้นเรื่อง n cause
คำอธิบาย: มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ที่มา , เรื่องเดิม
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังสอบค้นต้นเรื่องของการสั่งรื้อถอนอาคารนี้อยู่

ตามเรื่อง adv freely
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามเรื่องตามราว
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ปล่อยให้เด็กๆ เล่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละ

ออกนอกเรื่อง adv divergently
คำอธิบาย: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด

ออกนอกเรื่อง v diverge
คำอธิบาย: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน

พูดนอกเรื่อง v speak beside the point
ความหมายเหมือนกับ: พูดนอกประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

ไม่เข้าเรื่อง adv not sensible
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้าท่า , ไม่เข้าแก็ป , ไม่ได้ความ , ไม่ได้เรื่อง , ไม่เป็นเรื่อง , ไม่เป็นสับปะรด
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องเสมอ ทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายแก่ทุกคน

พูดนอกเรื่อง v speak beside the point
ความหมายเหมือนกับ: พูดนอกประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

ไม่เข้าเรื่อง adv not sensible
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้าท่า , ไม่เข้าแก็ป , ไม่ได้ความ , ไม่ได้เรื่อง , ไม่เป็นเรื่อง , ไม่เป็นสับปะรด , ไม่เอาไหน**
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องเสมอ ทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายแก่ทุกคน

เข้าเรื่อง v focus on
คำอธิบาย: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น
คำตรงข้าม: นอกเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน

เข้าเรื่อง v make sense
คำอธิบาย: มักใช้คู่กับไม่ในเชิงปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: เข้าท่า , เข้าที
ตัวอย่างประโยค: เขาจู้จี้ไม่เห็นจะเข้าเรื่องเลย

สิ้นเรื่อง v end a story
คำอธิบาย: หมดหรือจบเรื่องไป
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่อง , สิ้นเรื่องสิ้นราว
ตัวอย่างประโยค: ความบาดหมางสิ้นเรื่องไปได้พวกเราก็โล่งอก

เอาเรื่อง adv extremely
คำอธิบาย: ยิ่งกว่าธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: เอาการ , มาก
ตัวอย่างประโยค: แกงนี้เผ็ดเอาเรื่องทีเดียว

เอาเรื่อง v not accept to people easily
คำอธิบาย: ไม่ยอมใครง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค: เจ้านี่ท่าทางมันเอาเรื่อง

เอาเรื่อง v take action
คำอธิบาย: ถือเป็นเรื่องเป็นราว
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบป่าสาละวินทันทีพร้อมสั่งการเอาเรื่องกับขบวนการทำลายป่าให้ได้

คนเล่าเรื่อง n narrator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เล่า , คนเล่า
คำตรงข้าม: ผู้ฟัง , คนฟัง

ทราบเรื่องราว v know

ปั้นเรื่อง v make up
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเรื่อง , แต่งเรื่อง

หาเรื่อง v make trouble
ความหมายเหมือนกับ: แกว่งเท้าหาเสี้ยน

หัวเรื่อง n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , ต้นเรื่อง

หาเรื่อง v find fault
ความหมายเหมือนกับ: จับผิด

ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว v be contrary/against to all expectations
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ได้เรื่อง

ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว adv terribly
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ได้เรื่อง

ไม่รู้เรื่อง v not know

ไม่เป็นเรื่องเป็นราว adv nonsensically
ความหมายเหมือนกับ: ไร้สาระ

ทราบเรื่อง v witness
ความหมายเหมือนกับ: รู้เหตุการณ์ , รู้เรื่อง , ทราบเหตุการณ์

มะเรื่องนี้ n three days from today
ความหมายเหมือนกับ: มะเรื่อง

รู้เรื่องรู้ราว v know

ในเรื่องที่ n in case of

ู้ไม่รู้เรื่อง v not understand

ย่อเรื่อง v shorten
ความหมายเหมือนกับ: สรุปเรื่อง , ย่อความ

สรุปเรื่อง v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ย่อเรื่อง , ย่อความ

พล็อตเรื่อง n outline
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ , ต้นเงื่อน , ต้นเค้า , เค้าเรื่อง , โครงเรื่อง

หาเรื่อง v nag
ความหมายเหมือนกับ: ค่อนแคะ , เหน็บ , เหน็บแนม , ถากถาง

พล็อตเรื่อง n plot
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง

คนเล่าเรื่อง n narrator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บรรยาย , นักเล่า
คำตรงข้าม: ผู้ฟัง , คนฟัง

พาดหัวเรื่อง n headline
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว

พาดหัวเรื่อง v give the headline news
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว

หาเรื่อง v bully
ความหมายเหมือนกับ: ระราน , พาลพาโล

ฟังรู้เรื่อง v understand
ความหมายเหมือนกับ: เข้าใจ , รู้

ไม่รู้เรื่องรู้ราว adj stupid
ความหมายเหมือนกับ: เซ่อ
คำตรงข้าม: ฉลาด

ไม่รู้เรื่อง v be utterly mystified
ความหมายเหมือนกับ: คิดไม่ออก , จนปัญญา , ไม่เข้าใจ , อั้นตู้ , จนด้วยเกล้า

ดำเนินเนื้อเรื่อง v proceed
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินเรื่อง

ทราบเรื่อง v know
ความหมายเหมือนกับ: รู้เรื่อง

ตับเพลงเรื่อง n themes of lyrics

ตับเพลงเรื่อง n themes of lyrics

ปั้นเรื่อง v invent a story
ความหมายเหมือนกับ: ยกเมฆ , ปั้นน้ำเป็นตัว

เอาเรื่องเอาราว v mind
ความหมายเหมือนกับ: เอาเรื่อง

หาเรื่อง v make a quarrel
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเหตุขึ้น , ก่อเรื่องขึ้น

ก่อเรื่องขึ้น v make a quarrel
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเหตุขึ้น , หาเรื่อง

บัญชีเรื่อง n table of contents
ความหมายเหมือนกับ: สารบาญ

ไม่รู้เรื่อง v be unaware of

ย่อเรื่อง v summarize
ความหมายเหมือนกับ: สรุปความ

การปั้นเรื่อง n writing a story
ความหมายเหมือนกับ: การเขียนเรื่อง , การสร้างเรื่อง

การเขียนเรื่อง n writing a story
ความหมายเหมือนกับ: การปั้นเรื่อง , การสร้างเรื่อง

การสร้างเรื่อง n writing a story
ความหมายเหมือนกับ: การปั้นเรื่อง , การเขียนเรื่อง

การเล่าเรื่อง n description
ความหมายเหมือนกับ: การอธิบาย , การบรรยาย

หัวเรื่อง n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวข้อ , ประเด็น , ข้อความ

หมดเรื่อง v end
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นเรื่อง

มากเรื่อง v intensify
ความหมายเหมือนกับ: มากเรื่องมากความ

มากเรื่องมากความ v intensify
ความหมายเหมือนกับ: มากเรื่อง

บางเรื่อง n some cases
ความหมายเหมือนกับ: บางเหตุ

บางเรื่อง n some cases
ความหมายเหมือนกับ: บางเหตุ

บางเรื่อง n some cases
ความหมายเหมือนกับ: บางเหตุ

แทงเรื่อง v write down instructions or comments (to a subordinate)

สิ้นเรื่องสิ้นราว v end a story
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่องค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top