เรือนแถว

ภาษาอังกฤษ


n row house
ความหมายเหมือนกับ: ตึกแถว

คำที่มี "เรือนแถว" ในคำ


ทับแพ เรือนแถว n cottage
ความหมายเหมือนกับ: กระท่อม , กระต๊อบ , เรือนแพ , เพิงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top