เรียบ

ภาษาอังกฤษ


adj smooth
คำที่เกี่ยวข้อง: even , plain , level
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
adv with nothing left
ความหมายเหมือนกับ: หมด , ไม่เหลือ , เกลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: (eat the plate) clean , without leaving anything , thoroughly , entirely , completely
ตัวอย่างประโยค: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย
v be smooth
คำอธิบาย: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be even , be plain , be level
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม