เรียก

ภาษาอังกฤษ


v call
คำอธิบาย: เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: shout , yell , hail , cry
ตัวอย่างประโยค: ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา