เรียก

ภาษาอังกฤษ


v call
คำอธิบาย: เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: shout , yell , hail , cry
ตัวอย่างประโยค: ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา

คำที่มี "เรียก" ในคำ


เรียกค่าเสียหาย v recover damage
ความหมายเหมือนกับ: เรียกร้องค่าเสียหาย
คำตรงข้าม: จ่ายค่าเสียหาย , ชดใช้ค่าเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ

เรียกคืน v revoke
คำอธิบาย: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
ความหมายเหมือนกับ: ขอคืน
คำตรงข้าม: คืนให้
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต

เรียกตัว v summon
คำอธิบาย: เรียกให้มา
คำตรงข้าม: ส่งตัว
ตัวอย่างประโยค: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น

เรียกขวัญ v comfort
คำอธิบาย: กล่าวปลอบใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบขวัญ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา

เรียกร้อง v call for
คำอธิบาย: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
ตัวอย่างประโยค: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร

เรียกเนื้อ v cause a wound to heal
คำอธิบาย: ทำให้เนื้อดีงอกขึ้นมาในที่ที่เป็นแผล
ตัวอย่างประโยค: หมอให้เขากินยา เพื่อเรียกเนื้อตรงบริเวณต้นขา

เรียกชื่อ v be called
ตัวอย่างประโยค: การฝาก-ถอนเงินนอกเวลานั้น มีใช้กันทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งเรียกชื่อกันว่าบริการเงินด่วน

เรียกชื่อ v call the roll
คำอธิบาย: ร้องบอกชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: ขานชื่อ , ออกชื่อ
ตัวอย่างประโยค: ครูประจำชั้นเรียกชื่อนักเรียนทีละคนเพื่อตรวจสอบการมาเรียน

เรียกหา v ask for
คำอธิบาย: ร้องออกชื่อเพราะต้องการพบ
ความหมายเหมือนกับ: เรียก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเรียกหาผมอยู่

เรียกขาน v name
ความหมายเหมือนกับ: เรียกชื่อ
ตัวอย่างประโยค: มหกรรมฟุตบอลหยุดโลกที่ถูกเรียกขานว่า เวิลด์คัพ นั้นจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี

เรียกร้องค่าเสียหาย v recover damage
คำตรงข้าม: จ่ายค่าเสียหาย , ชดใช้ค่าเสียหาย

เรียกเก็บ v levy

เรียกรหัส v call someone by signals
คำตรงข้าม: ตอบรหัส

เรียกร้องหา v yearn

เรียกเอา v claim
ความหมายเหมือนกับ: อ้างสิทธิ์ , ทวงถาม , อ้าง , เรียกร้อง
คำตรงข้าม: ให้สิทธิ์

เรียกเอา v press the claim
ความหมายเหมือนกับ: ทวงหนี้ , เรียกร้อง , ทวงสิทธิ์ , ทวง
คำตรงข้าม: ใช้คืน , ใช้หนี้

ผู้เรียกร้อง n one who demands
คำอธิบาย: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเรียกร้อง
คำตรงข้าม: ผู้ให้
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง

ร้องเรียก v call
คำอธิบาย: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
ความหมายเหมือนกับ: เรียก , กู่เรียก
ตัวอย่างประโยค: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง

ฝากเผื่อเรียก n current deposit
คำอธิบาย: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
ตัวอย่างประโยค: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด

ออกหมายเรียก v issue a warrant for
คำอธิบาย: ออกหมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีนี้มาทำการสอบสวนดำเนิน คดี

ข้อเรียกร้อง n demand
คำอธิบาย: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ประการ,ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: คำเรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

คำเรียกร้อง n request
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเรียกร้อง , ข้อกำหนด

หมายเรียก n summons
คำอธิบาย: ในคดีอาญา หมายถึง หมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่น
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: หมายศาล , หมาย
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ถูกกล่าวหา มามอบตัวสู้คดีกัน

ตะโกนเรียก v hail
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเรียก
ตัวอย่างประโยค: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

ร้องเรียกร้องหา v call

กลุ่มเรียกร้อง n demanding group
หน่วยนับ: กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มเรียกร้องต้องการให้สมาชิกทำตามกลุ่มเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของกลุ่ม

สัญญาณเรียก n signal
คำอธิบาย: เครื่องแสดงบอกให้มา

คนเรียกร้อง n one who demands
คำตรงข้าม: ผู้ให้

กู่เรียก v call
ความหมายเหมือนกับ: เรียก

กู่เรียก v holler
ความหมายเหมือนกับ: ร้อง , กู่ร้อง , ร้องเรียก

เป็นที่เรียกร้อง v be required

หมายเรียกตัว n conscription notice
ความหมายเหมือนกับ: ใบแจ้ง , หมายเรียก , หมาย

การเรียกคืน n redemption
ความหมายเหมือนกับ: การเอาคืน , การถอน , การเก็บคืน

การเรียก n calling
ความหมายเหมือนกับ: การกล่าว

ส่งหมายเรียก v trail
ความหมายเหมือนกับ: เรียกตัว , ออกหมายเรียกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top