เริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


adj initial
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: first , beginning , primary , incipient , introductory
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: start , commence , initiate , originate , take the first step , make a beginning
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ