เยื้องกราย

ภาษาอังกฤษ


v sail
ความหมายเหมือนกับ: ย่างเยื้อ , กรุยกราย , ยุรยาตร
คำที่เกี่ยวข้อง: strut , swagger , walk slowly with an air
adv swagger
ความหมายเหมือนกับ: นวยนาด , ลอยชาย
คำที่เกี่ยวข้อง: move slowly , strut , walk gracefully
v stroll
ความหมายเหมือนกับ: เดินทอดน่อง , กรีดกราย
คำที่เกี่ยวข้อง: strut , serape lightly , ramble , saunter , gallivant


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top