เยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่ง , เด่น , เลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: top , first-rate , topmost , superb , best , prime , outstanding , supreme
คำตรงข้าม: แย่
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
v visit
คำอธิบาย: ไปถามข่าวทุกข์สุข, ไปหา
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยมเยียน , เยือน , เยี่ยมเยือน
คำที่เกี่ยวข้อง: make a visit , call on , see , drop in , drop by , stop by
ตัวอย่างประโยค: เราจะเดินทางออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตามจังหวัดและอำเภอต่างๆ ให้มากที่สุด
v poke
ความหมายเหมือนกับ: ชะโงก , โผล่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: show , look out

คำที่มี "เยี่ยม" ในคำ


เยี่ยมเยียน v visit
คำอธิบาย: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
ความหมายเหมือนกับ: เยือน , เยี่ยมเยือน , เยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน

เยี่ยมยอด adj excellent
คำอธิบาย: ลักษณะที่ดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: เลิศ , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: แย่ , ห่วย
ตัวอย่างประโยค: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง

เยี่ยมยอด adv excellently
คำอธิบาย: อย่างดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: เลิศ , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: แย่ , ห่วย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

เยี่ยมยอด v be excellent
คำอธิบาย: ดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: เลิศ , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: แย่ , ห่วย
ตัวอย่างประโยค: ฝีมือทางระนาดเอกของเขาเยี่ยมยอดไม่ด้อยกว่าใคร

เยี่ยมเยือน v visit
ความหมายเหมือนกับ: เยือน , เยี่ยม

เยี่ยมเยือน v visit
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยมเยียน , เยือน

เยี่ยมเยือน v visit
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยือน , ไปหา , ไปพบ

เยี่ยมที่สุด adv excellently
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งยวด

สมุดเยี่ยม n visiting book
หน่วยนับ: เล่ม

สมุดเยี่ยม n visitor´s book
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม

แวะเยี่ยม v visit
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยือน , เยี่ยมเยือน , ไปหา , ไปพบ
ตัวอย่างประโยค: แม่จะแวะเยี่ยมน้าที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้าน

เบลเยี่ยม n Belgium
คำอธิบาย: ชื่อประเทศในยุโรปอยู่เหนือฝรั่งเศส
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศเบลเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ี่พรรคนิเวศวิทยาในเบลเยี่ยมและเยอรมันประสบความสำเร็จมากที่สุด

ยอดเยี่ยม adj superb
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
ตัวอย่างประโยค: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน

ยอดเยี่ยม adv superbly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม

ชั้นเยี่ยม adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นยอด , ชั้นดีเลิศ , ชั้นหนึ่ง , ชั้นนำ
คำตรงข้าม: ชั้นเลว
ตัวอย่างประโยค: สินค้าชั้นเยี่ยมของเมืองไทยคืออัญมณี

การเยี่ยม n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยมเยียน , การเยี่ยมเยือน , การเยือน , การไปมาหาสู่
ตัวอย่างประโยค: การเยี่ยมผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล

ชิ้นเยี่ยม adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ชิ้นโบว์แดง , ชิ้นเอก
ตัวอย่างประโยค: สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของบริษัทเรา

ดีเยี่ยม adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ

ดีเยี่ยม adv very well
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม

ดีเยี่ยม adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ

ดีเยี่ยม v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเด่น , ดีเลิศ

ดีเยี่ยม adj prominent
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เลิศ , ยอดเยี่ยม , วิเศษ , พิเศษ

รสอร่อยเยี่ยม n excellent taste
ความหมายเหมือนกับ: รสทิพย์ , รสเลิศ

ดีเยี่ยม adj of the highness grade

ประเทศเบลเยี่ยม n Belgium

เป็นเยี่ยม adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีเลิศ , ดีที่สุด , ยอดเยี่ยม

ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ

ดีเยี่ยม adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดียอด , ดีเลิศ

ดีเยี่ยม adj first- class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นหนึ่ง , แถวหน้า , แนวหน้า , ยอดเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นแนวหน้า
คำตรงข้าม: ชั้นต่ำ , ชั้นเลว

การเยี่ยมเยียน n visit
ความหมายเหมือนกับ: การพบปะ , การติดต่อ

การเยี่ยมเยียน n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยมเยือน , การเยือน , การไปมาหาสู่

การเยี่ยมเยือน n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยมเยียน , การเยือน , การไปมาหาสู่

การเยี่ยมเยียน n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยม , การเยี่ยมเยือน

การเยี่ยมเยือน n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยม , การเยี่ยมเยียน

ความดีเยี่ยม n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเลิศ , ความยอดเยี่ยม

ความยอดเยี่ยม n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีเยี่ยม , ความเป็นเลิศ

มาเยี่ยม v visit
ความหมายเหมือนกับ: ไปมาหาสู่

เป็นเยี่ยม v be number one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเลิศ , ยอดเยี่ยม

อย่างยอดเยี่ยม adj good quality

อย่างยอดเยี่ยม adv well

ดีเยี่ยม adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: ร้าย

ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นยอด

เป็นเยี่ยม v be number one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเลิศ , ยอดเยี่ยม

อย่างยอดเยี่ยม adv well

อย่างยอดเยี่ยม adj good qualityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top