เยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่ง , เด่น , เลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: top , first-rate , topmost , superb , best , prime , outstanding , supreme
คำตรงข้าม: แย่
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
v visit
คำอธิบาย: ไปถามข่าวทุกข์สุข, ไปหา
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยมเยียน , เยือน , เยี่ยมเยือน
คำที่เกี่ยวข้อง: make a visit , call on , see , drop in , drop by , stop by
ตัวอย่างประโยค: เราจะเดินทางออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตามจังหวัดและอำเภอต่างๆ ให้มากที่สุด
v poke
ความหมายเหมือนกับ: ชะโงก , โผล่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: show , look out