เยอะแยะ

ภาษาอังกฤษ


adv many
คำอธิบาย: มากเหลือหลาย, ถมไป
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เยอะ
คำที่เกี่ยวข้อง: much , abundantly , plentifully
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top