เมื่อก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv before
คำอธิบาย: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: แต่ก่อน , ก่อนหน้า , ครั้งก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: previously
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ