เมื่อก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv before
คำอธิบาย: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: แต่ก่อน , ก่อนหน้า , ครั้งก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: previously
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ

คำที่มี "เมื่อก่อน" ในคำ


เมื่อก่อนนี้ adv formerly
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อก่อน , แต่ก่อน
คำตรงข้าม: ในอนาคต , อนาคต
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top